sijil kehormatan
rumah /

sijil kehormatan

/sijil pendaftaran 2

sijil pendaftaran 2

Oct 18, 2019


syarikat mempunyai sijil Pendaftaran.


Sijil pendaftaran adalah kawalan akses kerajaan kepada kerja profesional dan teknikal tertentu dengan tanggungjawab yang lebih besar, fleksibiliti sosial dan kepentingan awam. ia adalah kakitangan profesional dan teknikal untuk secara terbuka atau secara bebas terlibat dalam pengetahuan teknikal, teknikal dan kemampuan kerja tertentu. standard yang penting. ia diperoleh melalui kaedah ujian. peperiksaan diadakan secara tetap oleh kerajaan, melaksanakan garis besar negara bersatu, proposisi bersatu, organisasi bersatu, dan masa bersatu.

kelayakan profesional adalah keperluan asas untuk pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang diperlukan untuk mengejar profesion tertentu. kelayakan profesional termasuk kelayakan dan kelayakan amalan. kelayakan merujuk kepada titik permulaan untuk pengetahuan, kemahiran dan kebolehan profesion tertentu (jenis pekerjaan); kelayakan amalan ini adalah bahawa kerajaan melaksanakan kawalan akses untuk profesion tertentu dengan tanggungjawab yang lebih besar, fleksibiliti sosial yang kuat, dan kepentingan umum, dan terbuka secara bebas menurut undang-undang. atau piawaian yang diperlukan untuk pengetahuan, kemahiran, dan kebolehan profesional tertentu. pelesenan adalah tertakluk kepada sistem pendaftaran.
minta sebut harga percuma

untuk membuat permintaan untuk maklumat lanjut, hubungi kami

buat panggilan

+86 15565506919
minta sebut harga percuma
untuk lebih banyak butiran produk dan produk baru, sila tinggalkan mesej.
tinggalkan pesanan Request A Free Quote
untuk lebih banyak butiran produk dan produk baru, sila tinggalkan mesej.